Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
česky / english

Parkovací dům za katedrálou – architektonická soutěž

 
Nahrávám

autor: Petr Hrůša
spolupráce: Vít Zenkl, Lukáš Hodek
zadavatel soutěže: Statutární město Ostrava
projekt: 2020

vizualizace: Volha Smolnikava

Parkovací dům za katedrálou

Rámec historického centra je výchozí pro celou koncepci: přes účelové zaměření provozu se jedná o fasády charakteru hmoty městského bloku s živým parterem. Objekt s 301 vozidly pro veřejnost v nízkých nadzemních podlažích (2. - 6. NP), 47 vozidly v jednom podzemním podlaží pro nájemníky, má v jiných funkcích jen parter a 7. NP. Jen jedno podzemí je ověřené jako ekonomické; samostatně provozované umožňuje tunelem (viz dále) potenciálně napojit další podzemní parkování v okolí. Vjezdy a výjezdy jsou po rampách na celé podlaží; ty se ukázaly zde funkčně nejvýhodnější; jsou ve sdruženě logické poloze, důležité je – aniž se kříží provoz podzemní a nadzemní. Pozice méně zatíženého vjezdu pro zásobování zajistí vazby na obchody a kavárnu v návaznosti na pěší provoz v ulicích. Patra pro parkování jsou propojena dvěma schodišti, jedno s kapacitním výtahem, druhé s dvojicí výtahů, kdy jeden je i pro samostatné využití 7.NP. To je dostatečně osvětleno mimo prosklení na terasu pásovým světlíkem s fotovoltaikou na sklonu střechy světlíku. V parteru do Purkyňovy jsou vstupy vedle kavárny ke schodišti, vstup pro veřejné toalety a uzavíratelný záliv pro parkování kol.

Architektonicky jde i při živém parteru o jednu kompaktní hmotu; kompozice vychází z parafráze na až palácový princip domu se soklem (reversně v líci fasády prosklený parter), s negativním římsovým odstupňováním korpusu domu k  ustupujícímu patru. Nepravidelné rozšíření ostění u pravidelně rozmístěných otvorů slouží jako větrací otvory (kvůli proporcím záměrně nevycházejícím z pater) s větrací žaluzií. Fasáda je omítnuta vápennou probarvenou omítkou, na níž se uplatňují bílá ostění; jde o prvky a materiály historicky inspirované okenními ostěními, římsami, soklem. Parter „soklu“ je kvůli proporci záměrně přetažen i přes přízemní hmotu a zasklen pro max. odlehčení a sjednocen potiskem skel na 2 až 4 pozici. Na fasádu vjezdů i výjezdů se skládacími skleněnými vraty naváže s obdobným otevíráním kavárny sokl obchodního parteru s rytmizací skel ve vazbě na pozici okenní otvorů v patrech.

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku
vyrobila Omega Design