Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
česky / english

Ústavní soud České republiky v Brně- interiér Velké rady

 
Nahrávám

autor: Petr Hrůša
spolupráce: Lucie Jestřábová, Volha Smolnikava
investor: Ústavní soud České republiky v Brně
projekt: 2020

vizualizace: Volha Smolnikava

 

Anotace

Místnost pod názvem Velká rada Ústavního soudu České republiky v současnosti představuje ve svém nově podtrženém původním pojetí prostor pro zasedání příslušných jednajících osob, zejména soudců a jejich návštěv. Ve standardním stálém uspořádání máme co dělat s výše uvedenými principy charakteru sice jen jedné, ale významně výjimečné místnosti, stejně jako dnes s nově zdůrazněným principem rovnosti. Tomu má odpovídat celkové pojetí. Jestliže jsme se rozhodli nalézt lepší estetické uspořádání a ideové ustavení charakteru místnosti Velké rady, je toto úsilí doprovázené jak samozřejmé přiblížením odkazu historie architektonické elegance přenesené ze záměrů původních autorů do dnešní doby, tak zároveň snahou o vystižení smyslu proměny mířící do esteticky adekvátnější více klasické architektury než k průmyslovému designu. Přehlednému ideově klasickému pojetí má aluzivně odpovídat i řešení zastropení vlastní místnosti včetně výše zmíněného členění podhledu. Idea pracuje s jeho plasticky zdůrazněným zachováním osvětleného stropního rastru. Forma se světlem souvisejícího rovnocenného rastru stropu zdůrazňuje princip řádu a vyváženosti. Jde o to, aby tato interpretační rovina v mnohém rezonovala nikoli jen složité dobové ale obecněji platné estetické i filosofické souvislosti. V rámci strukturalistické teorie je vědomou, ale nikoli o přímou reminiscenci; v koncepci návrhu se má za to, že je zde předpoklad pro to takto mimeticky chápat prostor a že tomu odpovídá i reprezentace významu rady Ústavního soudu v současné situaci jeho postavení.


 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku
vyrobila Omega Design