Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
česky / english

O ateliéru

Společnost byla založena v roce 1991 autorizovaným architektem Ing. arch. Petrem Hrůšou (č. autorizace 00031).

Společnost se jako nezávislé architektonické studio zaměřuje výhradně na zpracování a dodávku veškerých projekčních prací, s ní související inženýrskou činností, výkon autorského dozoru při realizaci staveb, urbanistickou projektovou činnost a poradenskou a konzultační činnost při přípravě staveb a investic.

Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích, na výstavách a získávají ocenění v architektonických soutěžích.

Společnost má sjednáno stálé pojištění profesní odpovědnosti za vady díla a škody ve výši 30 mil. Kč.

Odpovědnost jednatele firmy je vymezena dle Obchodního zákoníku a dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a vnitřními předpisy České komory architektů.

Technické vybavení společnosti

Společnost je vybavena výkonnou počítačovou technikou s programovým vybavením pro projekční práce a standardní kancelářskou technikou.

Vybavení sestává z počítačových pracovišť s výkonnými CAD programy (AutoCad, MicroStation, ArchiCAD).

V objektu ateliéru je v pronájmu umístěno vybavené kopírovací centrum.

Personální složení společnosti

Práci na zakázkách zajišťuje 15-20 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru, z toho 3 autorizovaní architekti.

Společnost má stabilně exkluzivní smlouvou a přímým pronájmem v sídle společnosti zajištěnu stálou spolupráci: statické kanceláře, dopravní a inženýrské projekční kanceláře, designérského studia se specializací na interiéry, studia zhotovujícího modely, studia pro vizualizace, specializované kanceláře v oboru stavební fyziky a energetického auditu budov.

Naši klienti

 • Anect a.s.
 • APIS Praha, a.s.
 • Biskupství brněnské
 • Blata, s.r.o.
 • Brno Parking, a.s.
 • Brněnské komunikace a.s.
 • CTP Project Invest
 • CTY Group, a.s.
 • Česká filharmonie
 • ČSAD Praha holding a.s.
 • Dominikánská a.s.
 • ECE Hamburg
 • Fritscher, spol. s.r.o.
 • Fuertes Development, s.r.o.
 • Humanic CZ
 • IKEA Česká republika, s.r.o.
 • Immorent ČR, s.r.o.
 • J & T BANKA, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Masarykova univerzita Brno
 • Metrostav a.s.
 • Město Litomyšl
 • Město Pardubice
 • Město Polná
 • Město Slavonice
 • Město Velké Pavlovice
 • Město Veselí nad Moravou
 • Městská část Brno–Jundrov
 • Městská část Brno–Komín
 • Moravská stavební – Invest, a.s.
 • Moravské zemské muzeum
 • Porr (Česko) a.s.
 • Národní památkový ústav
 • Povodí Moravy, s.p.
 • PDT, s.r.o.
 • PPF, a.s.
 • Properity s.r.o.
 • Real Estate Karlín Group
 • Robert Bosch, spol. s r.o.
 • Řád menších bratří kapucínů
 • Řád bosých karmelitek
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Skanska a.s.
 • Správa Pražského hradu
 • Statutární město Brno
 • Statutární město České Budějovice
 • Strarez – sport, a.s.
 • Tocháček, spol. s.r.o.
 • Ústav sociálních služeb Uherské Hradiště
 • Veřejná zeleň města Brna

Účast na výstavách

2016Jubilanti S.V.U. Mánes, Galerie Diamant, Praha
2015
Architekti Mánesa, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha
2014
Obecní dům Brno & hosté 2014, Galerie architektury Brno
2014
Spolek výtvarných umělců Mánes, zámek Holešov
2013Grand Prix Obce architektů 2013, Národní galerie Praha
201215. Salon architektů a inženýrů, Ministerstvo kultury, Nostický palác, Praha
2011Dnešní Mánes, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha
2011Nové ve starém, Galerie Jaroslava Frágnera, Praha
2011Městské zásahy Brno
2010Grand Prix Obce architektů 2010, Galerie architektury v Brně, Národní galerie Praha
2010Jubilanti Mánesa 2010, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha
2009Průvodce po současné brněnské architektuře, Galerie architektury Brno
2008Architekti Mánesa, Galerie Diamant, Praha
2008Architekti na škole / ve škole, výstava na VŠB - TU Ostrava
2007Slavné vily jihomoravského kraje, Rodinný dům v Podivíně, Venkovský dům v Šatově, Dům umění města Brna
2006River Gardens, mezinárodní workshop, Galerie Jaroslava Frágnera, Praha
2005Jubilanti Mánesa 2005, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha
2004Grand Prix Obce architektů 2004, Galerie architektury v Brně, Národní galerie Praha
2004Evropská cena za architekturu Mies van der Rohe Award, Lapidárium Betlémské kaple a Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2003Osobnosti českej architektúry – Petr Pelčák, Petr Hrůša, autorská výstava, Spolok architektov Slovenska, Bratislava
2002–2003Un Salon Tcheque á I´lfa, IFA, Paříž
2002Členská výstava spolku Obecní dům Brno, Brno – Galerie architektury
2001Výstava spolku S. V. U. Mánes, Praha – Mánes
2001Výstava Litomyšl a soudobá architektura, Brno, Praha, Litomyšl
2000Stálé zastoupení v expozici současného umění – Národní galerie Praha ve Veletržním paláci
1999Sympozium Město a region na prahu 3. tisíciletí, výstava územního plánu České Budějovice, České Budějovice
1999Výstava FOR ARCH, výstava prací Ateliéru Brno, Praha

 
Mapa webuO webuCookies | Tisknout stránku
vyrobila Omega Design