Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
česky / english

Občanské stavby

2019

2017

2015

2013

2012

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1991

Zámek Kačina – rekonstrukce hlavní budovy

 
Nahrávám

autor: Petr Hrůša
spolupráce: Vít Zenkl, Miloš Trenz, Jitka Vančurová
investor: Národní zemědělské muzeum Praha
projekt: 2015-2016

 

Zámek Kačina, jako největší zámecký klasicistní skvost v Čechách, je významným představitelem klasicistní architektury a jako součást kulturního dědictví je národní kulturní památkou. Patří do správy ministerstva zemědělství a je v něm umístěno Národní zemědělské muzeum. V projektu byla navržena obnova nejen celkovým řešením zámku, ale i s přilehlého areálu parku a navazujících krajinných úprav a to maximálně dle původní koncepce. Stavební úpravy zámku budou sestávat zejména z odstranění novodobých zásahů a obnovy konstrukcí a povrchů. Nebudou vytvářeny novotvary kontrastní vůči původnímu řešení, kunsthistoricky podstatné odlišení oprav od originálních prvků bude zdokumentováno v dokumentaci. Stavební zásahy budou prováděny tradičními technologiemi a materiály v souladu s původním řešením – pálené plné cihly, klenuté či dřevěné překlady, vápenné omítky, ručně opracované kamenické výrobky, ručně kované železné prvky, odlévaná mosazná kování, kliky, atp. V interiérech hlavní budovy bude rekonstruován historický vzhled s respektováním úprav z dob pobytu Chotků, dále je navržena obnova fasád s původní monochromní světle žlutou barevností na základě stratigrafického průzkumu a dostavba kaple dle částečně dochované původní dokumentace, jako nový pohled na možnosti obnovy historických objektů či artefaktů. Architektonický projev ideové i následně projekčně rekonstrukční práce si klade za úkol spojit s fyzickým a funkčním novým využitím i rozbory kompozice v doplněné podobě s vysvětlením a zvýrazněním hlavních estetických a uměleckých principů působení stavby v současném pozměněném využití i ve smyslu původních estetických principů založení zámku, který tak může poskytnout alternativní náhled do jiné dimenze právě skrze svět zemědělské a spolu s tím i konkrétní zážitkové architektonické kultury.

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku
vyrobila Omega Design